Jūsų prekių krepšelis tuščias

Autoriams

Konkursas iliustratoriams

 

Visus piešiančius ir iliustruojančius leidykla „Baltos lankos“ kviečia dalyvauti iliustracijų konkurse. 

Konkurso sąlygos:

1.       Konkursui turi būti pateiktos keturios iliustracijos (toliau – Kūrinys), kuriomis papasakojama vaikui arba paaugliui skirta istorija;

2.       Konkursui galima siųsti daugiau nei vieną Kūrinį, t. y. galima siųsti ne vieną istoriją, istorijos gali būti skirtos tai pačiai amžiaus grupei arba skirtingoms amžiaus grupėms;

3.       Siunčiant Kūrinį leidyklai, prašome nurodyti, kuriai amžiaus grupei (vaikams ar paaugliams) skirta istorija (renkant nugalėtojus bus atsižvelgiama į Kūrinio aktualumą, tinkamumą nurodytai amžiaus grupei);

4.       Dalyvaudami konkurse ir atsiųsdami Kūrinį leidyklai jūs patvirtinate, kad esate vienintelis Kūrinio autorius, kad Kūrinys yra originalus ir kad jums priklauso visos autorių teisės į Kūrinį;

5.       Atsiųsdami konkursui Kūrinį, jūs sutinkate, kad pirmosios, antrosios ir trečiosios vietos laimėjimo atveju jūsų vardas bei pavardė ir konkursui atsiųstas Kūrinys būtų skelbiami viešuose pranešimuose apie nugalėtojus, taip pat spaudoje, internete, radijuje ir per televiziją, tiek audio-, tiek elektronine ir spausdintine formomis;

6.       Dalyvaudami konkurse jūs sutinkate, kad jums laimėjus pirmąją, antrąją arba trečiąją vietas visos autorių turtinės teisės į bet kurią iš prizinių vietų laimėjusį Kūrinį bus laikomos suteiktomis išimtinai leidyklai (UAB „Baltų lankų“ leidyba) nuo Kūrinio išrinkimo pirmosios, antrosios arba trečiosios vietos laimėtoju momento. Su konkurso laimėtoju leidykla pasirašys autorinę licencinę sutartį.

Kūrinių pateikimas

7.       Kūrinių laukiame el. pašto adresu info@baltoslankos.lt iki 2022 m. sausio 31 d. (imtinai);

8.       El. laiške, kuriuo siunčiamos iliustracijos, turi būti nurodytas autoriaus vardas, pavardė, autoriaus arba kontaktinio asmens telefono numeris, amžiaus grupė, kuriai skirtas Kūrinys.

Apdovanojimai ir laimėtojų skelbimas

9.       Konkurso pirmosios vietos laimėtojui bus skirta 1 000 EUR piniginė premija, antrosios ir trečiosios vietų laimėtojai gaus po 500 EUR piniginę premiją. 

10.   Su konkurso nugalėtojais leidyklos atstovai susisieks asmeniškai, konkurso rezultatai viešai bus paskelbti 2022 metų vasario 20 d.

Vertinimo komisija

Leidyklos „Baltos lankos“ vyr. dizaineris Zigmantas Butautis, Vilniaus dailės akademijos Grafikos katedros dėstytoja, menininkė, knygų dizainerė Agnė Dautartaitė-Krutulė, grafikos dizaineris, Vilniaus dizaino kolegijos lektorius Pijus Burakas, leidyklos atstovai.

 

Kuriant iliustracijas, kviečiame naudoti pačias įvairiausias pasirinktas technikas. 

 

Linkime sėkmės!
 
„Baltų lankų“ komanda