Jūsų prekių krepšelis tuščias

Ingė Lukšaitė

Filtrai
Rodoma

Lietuvos istorija. V tomas. ... Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė

Lietuvos istorija. V tomas
Veržli Naujųjų laikų pradžia

Autoriai: Jūratė Kiaupienė, Ingė Lukšaitė

Penktasis Lietuvos istorijos tomas Veržli Naujųjų laikų pradžia. Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė 1529-1588 m., apimantis istoriškai trumpą šešių dešimtmečių laikotarpį, atveria ištisą Lietuvos
istorijos epochą - Naujuosius amžius. Remiantis naujomis šiuolaikinės Europos istoriografijos įžvalgomis, knygoje išplėsta tradicinės Lietuvos istorijos sampratos erdvė. XVI a. Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės raida aprašoma per santykį su kitų Europos kraštų, valstybių, visuomenių raida, siekiama parodyti, kad tuo laikotarpiu Lietuvos valstybės geopolitinėje erdvėje būta bendraeuropinės kaitos ženklų, vyko sociokultūrinės kaitos procesai, liudijantys protomodernios visuomenės kūrimąsi.
Autorių pasirinktos sąlyginės šio pasakojimo pradžios ir pabaigos datos - 1529 ir 1588 m. - susijusios su Pirmojo ir Trečiojo Lietuvos Statuto paskelbimu, kadangi intensyvus XVI a. Lietuvos teisės kodifikavimo procesas geriausiai atskleidžia, kaip vyko viduramžiškos visuomenės ir valstybės ankstyvoji modernizacija, chronologiškai sutampanti su europiniais procesais, leidžia apibūdinti Lietuvos valstybės santvarką ir visuomenės sandarą, parodyti egzistavusias viešojo ir privataus gyvenimo normas.

€15,03