Jūsų prekių krepšelis tuščias

Irena Smetonienė

Filtrai
Rodoma
Lietuvių kalbos vadovėlis 6 klasei parašytas pagal naująją dalyko programą. Grįžtama prie kalbos sistemos mokymo (mokiniai supažindinami su pagrindinėmis atskirų kalbos sričių sąvokomis, klasifikacija, dėsniais), akcentuojamas taisyklingos kalbos, kalbėsenos formavimas siekiant išmokyti taisyklingos rašybos. Rašant vadovėlį laikytasi kelių bendrųjų nuostatų.
o Užsiminta ir apie tokius kalbos sistemos reiškinius, kurie bus išsamiau aptariami aukštesnėse klasėse, o mokiniams kelia klausimų jau dabar.
o Pasitelktas vaikų ir paauglių žurnalų leidėjų metodas: kalbėtis su vaiku, pasakoti ir priminti, ką jis jau žino, kaip jo žinios susijusios su tolesne medžiaga (nuolat žadinamas asociatyvus mąstymas).
o Stengtasi sudėti visą reikalingą teorinę medžiagą, kad nereikėtų nieko papildomai ieškoti po internetą, kuriame pilna klaidų ir prieštaringų požiūrių.
o Vadovėlyje nėra klaidingos tarties, rašybos ar vartosenos atvejų, nes nuo pat pirmų pamokų būtina mokyti ne klaidų ir jų taisymo, o taisyklingos kalbos.
€12,98
Vadovėlis skirtas sisteminiam kalbos kursui (pagal patvirtintą programą), apimančiam fonetiką, kirčiavimą, žodžio sandarą, kalbos dalių ypatybes, sintaksės pagrindus, viešojo bendravimo reikalavimus. Mokiniai supažindinami su pagrindinėmis atskirų kalbos sričių sąvokomis, klasifikacija, dėsniais.
€12,98