Jūsų prekių krepšelis tuščias

Popierinės knygos

Filtrai

Istorijos vadovėlis 11 kl. 1 Mindaugas Tamošaitis

„Istorijos vadovėlis 11 klasei" - integruotas Europos ir Lietuvos istorijos vadovėlis, skirtas mokytis istorijos išplėstiniam kursui. Dviejose vadovėlio dalyse pateikiama Europos ir Lietuvos visuomenės ir valdžios istorija nuo V a. iki 1918 metų. Pirmoji dalis apima Europos ir Lietuvos visuomenės ir valdžios istoriją nuo Vakarų Romos imperijos žlugimo iki XVII a. vidurio, antroji - nuo Apšvietos epochos iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos.

„Vadovėlis yra novatoriškas tiek dalykine, tiek metodine prasme. Jo autorius ne tik nuosekliai ir aiškiai išdėsto jau žinomą istorinę medžiagą, bet ir dažnai pasiremia naujausiais moksliniais tyrinėjimais, kuriuos pateikia mokiniams suprantamu būdu. Vadovėlyje mokoma dirbti su šaltiniais, juos analizuoti ir interpretuoti. Šaltiniai parinkti taip, kad juose atsispindėtų skirtingos nuomonės, užduotys skatina mokinius juos analizuoti, pagrįstai išdėstyti savo nuomonę, vertinti praeities įvykius."

Prof. Zenonas Butkus, Vilniaus universiteto Istorijos fakulteto dekanas
€12,47

Vaivorykštė 2 kl. Sausis ... Autorių kolektyvas

Vadovėlio "Vaivorykštė" 2 kl. komplektą papildo pratybų sąsiuviniai, skirti kiekvienam mokslo metų mėnesiui. Kiekviename jų - pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, anglų kalbos ir muzikos užduotys.
Pasaulio pažinimas. "Pratybų sąsiuvinyje užduotys yra pateikiamos taip, kad skatintų mokinius tyrinėti, atrasti, suprasti, bendrauti su juos supančia aplinka. Atlikdami jas mokiniai remsis savo patyrimu, išgyvenimais, mokysis savarankiškai spręsti problemas, dirbti su įvairiais šaltiniais: vadovėlyje pateikta dalykine medžiaga, enciklopedijomis, interneto puslapiais. Čia jie ras įvairių bandymų, tyrimų, stebėjimų. Juos atlikdami ne tik rinks ir fiksuos informaciją, bet ir braižys diagramas, mokysis formuluoti išvadas. Dalis užduočių pateikiama taip, kad visi klasės mokiniai galėtų dirbti kartu, grupėmis ar poromis. Taip sudaromos sąlygos diskutuoti, mokytis logiškai pagrįsti savo nuomonę, nuosekliai samprotauti, dalytis patirtimi, įgyti pasitikėjimo savimi". Rita Makarskaitė-Petkevičienė
Gimtoji kalba. "Gimtosios kalbos pratybų sąsiuviniai papildo vadovėlių medžiagą savarankiškam mokinių darbui skirtomis užduotimis. Daug dėmesio skiriama mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, todėl kiekvienai savaitės dienai skiriama po atvertimą, kuriame greta naujai medžiagai skirtų užduočių siūlomos ir naujus dalykus su jau žinomais susiejančios, išmoktus dalykus įtvirtinančios užduotys. Antros klasės pratybų sąsiuviniuose siūlomos kūrybinės ir kartojimo užduotys, integruotos veiklos medžiaga, pateikiama papildomų užduočių sparčiau dirbantiems, gabesniems, kūrybingiausiems klasės mokiniams (užduotys "gudručiams")." Doc. dr. Vaiva Schoroškienė
Matematika. "Kaip ir pirmoje klasėje pratybų sąsiuvinio užduotys skirtos savarankiškam mokinių darbui. Tačiau visada mokiniams gali kilti vienokių ar kitokių neaiškumų. Todėl mokytojas, prieš atliekant pratybų sąsiuvinio užduotis, turėtų pasiūlyti mokiniams pirmiausia persiskaityti visas sąlygas ir pažiūrėti, ar bus aišku, kaip dirbti. Jeigu kuri nors užduotis neaiški daugumai mokinių, aiškinamasi visiems kartu siūlant sprendimo būdus. Jei užduotis neaiški tik vienam kitam mokiniui, paaiškinama individualiai.
Daugiausia dėmesio skiriama skaičiavimo įgūdžiams formuoti pateikiant tokias užduotis, kad kartu būtų ugdomas kūrybiškumas, loginis mąstymas, orientavimasis erdvėje ir plokštumoje.
Rašydami uždavinių sprendimus mokiniai prie kiekvieno veiksmo skliausteliuose sutrumpintais žodžiais rašys, ką tuo veiksmu sužinojo.
Mokytojas gali pasiūlyti mokiniams patiems įsivertinti užduoties sunkumą pagal tai, kaip sekėsi ją atlikti, prie kiekvienos užduoties numerio prirašant atitinkamą raidę: L - lengva, V - vidutiniška, S - sunku." Doc. Danutė Kiseliova, prof. Arkadijus Kiseliovas
Anglų kalba. "Sąsiuvinyje siūloma veikla leidžia prisiminti ir įtvirtinti pamokoje išmoktą žodyną ir papildo vadovėlio užduotis savarankiškomis pratybomis. Dauguma sąsiuvinio užduočių yra skirtos piešti, spalvoti ir kopijuoti žodžius. Pirmaisiais užsienio kalbos mokymosi metais daugiausia dėmesio skiriama kalbėjimui ir klausymui pamokų metu. O skaitymas apsiriboja užrašytų žodžių atpažinimu, o rašymas - žodžių ar trumpų sakinių kopijavimu. Tad sąsiuvinyje pateikiamos užduotys skirtos šiems įgūdžiams ugdyti, o gudručiai galės rasti ir sudėtingesnių rašymo užduočių, kurios reikalauja prisiminti ir užrašyti žodžius arba sukurti trumpą tekstą (sakinius). Taip pat sąsiuvinyje pateikiamos užduotys moko kalbos mokymosi strategijų ir sekti savo mokymosi pažangą, vertinant, ką individualus vaikas jau gali parašyti ar perskaityti anglų kalba, pasitelkiant spėjimo iš konteksto, asociacijų ir indukcinio mąstymo būdus." Vilma Bačkiūtė
Muzika. "Muzikos pratybų sąsiuviniai papildo vadovėlio medžiagą. Juose pateiktos užduotys skirtos atlikti per pamokas. Kadangi per muzikos užsiėmimimus svarbiausia veikla yra muzikuoti, klausyti, analizuoti, tad pratybų sąsiuviniai neatsiejami nuo muzikos pavyzdžių klausymo. Daug užduočių skiriama melodinių, ritminių darinių atlikimui, klausymui, atpažinimui, paruošti klausymo testai. Atlikdami testus, mokiniai mokosi savarankiškai pasitikrinti savo atsakymus (užrašę atsakymą, dar kartą išgirsta tą patį darinį). Visos intonavimo, solfedžiavimo ir ritmavimo užduotys yra susijusios su dainomis, kurios yra pateiktos vadovėlyje. Rasite užduočių, susijusių su muzikos instrumentais, tempu, dinamika, artikuliacija, muzikos nuotaika. Galėsite kurti ir užrašyti savo ritmus, melodijas, taip pat pažaisti garsų, ritmų, dainų loto." Rasa Dikčienė, Darutė Pilibavičienė
€4,04

Vaivorykštė 2 kl. Spalis ... Autorių kolektyvas

Vadovėlio "Vaivorykštė" 2 kl. komplektą papildo pratybų sąsiuviniai, skirti kiekvienam mokslo metų mėnesiui. Kiekviename jų - pasaulio pažinimo, gimtosios kalbos, matematikos, anglų kalbos ir muzikos užduotys.
Pasaulio pažinimas. "Pratybų sąsiuvinyje užduotys yra pateikiamos taip, kad skatintų mokinius tyrinėti, atrasti, suprasti, bendrauti su juos supančia aplinka. Atlikdami jas mokiniai remsis savo patyrimu, išgyvenimais, mokysis savarankiškai spręsti problemas, dirbti su įvairiais šaltiniais: vadovėlyje pateikta dalykine medžiaga, enciklopedijomis, interneto puslapiais. Čia jie ras įvairių bandymų, tyrimų, stebėjimų. Juos atlikdami ne tik rinks ir fiksuos informaciją, bet ir braižys diagramas, mokysis formuluoti išvadas. Dalis užduočių pateikiama taip, kad visi klasės mokiniai galėtų dirbti kartu, grupėmis ar poromis. Taip sudaromos sąlygos diskutuoti, mokytis logiškai pagrįsti savo nuomonę, nuosekliai samprotauti, dalytis patirtimi, įgyti pasitikėjimo savimi". Rita Makarskaitė-Petkevičienė
Gimtoji kalba. "Gimtosios kalbos pratybų sąsiuviniai papildo vadovėlių medžiagą savarankiškam mokinių darbui skirtomis užduotimis. Daug dėmesio skiriama mokėjimo mokytis kompetencijos ugdymui, todėl kiekvienai savaitės dienai skiriama po atvertimą, kuriame greta naujai medžiagai skirtų užduočių siūlomos ir naujus dalykus su jau žinomais susiejančios, išmoktus dalykus įtvirtinančios užduotys. Antros klasės pratybų sąsiuviniuose siūlomos kūrybinės ir kartojimo užduotys, integruotos veiklos medžiaga, pateikiama papildomų užduočių sparčiau dirbantiems, gabesniems, kūrybingiausiems klasės mokiniams (užduotys "gudručiams")." Doc. dr. Vaiva Schoroškienė
Matematika. "Kaip ir pirmoje klasėje pratybų sąsiuvinio užduotys skirtos savarankiškam mokinių darbui. Tačiau visada mokiniams gali kilti vienokių ar kitokių neaiškumų. Todėl mokytojas, prieš atliekant pratybų sąsiuvinio užduotis, turėtų pasiūlyti mokiniams pirmiausia persiskaityti visas sąlygas ir pažiūrėti, ar bus aišku, kaip dirbti. Jeigu kuri nors užduotis neaiški daugumai mokinių, aiškinamasi visiems kartu siūlant sprendimo būdus. Jei užduotis neaiški tik vienam kitam mokiniui, paaiškinama individualiai.
Daugiausia dėmesio skiriama skaičiavimo įgūdžiams formuoti pateikiant tokias užduotis, kad kartu būtų ugdomas kūrybiškumas, loginis mąstymas, orientavimasis erdvėje ir plokštumoje.
Rašydami uždavinių sprendimus mokiniai prie kiekvieno veiksmo skliausteliuose sutrumpintais žodžiais rašys, ką tuo veiksmu sužinojo.
Mokytojas gali pasiūlyti mokiniams patiems įsivertinti užduoties sunkumą pagal tai, kaip sekėsi ją atlikti, prie kiekvienos užduoties numerio prirašant atitinkamą raidę: L - lengva, V - vidutiniška, S - sunku." Doc. Danutė Kiseliova, prof. Arkadijus Kiseliovas
Anglų kalba. "Sąsiuvinyje siūloma veikla leidžia prisiminti ir įtvirtinti pamokoje išmoktą žodyną ir papildo vadovėlio užduotis savarankiškomis pratybomis. Dauguma sąsiuvinio užduočių yra skirtos piešti, spalvoti ir kopijuoti žodžius. Pirmaisiais užsienio kalbos mokymosi metais daugiausia dėmesio skiriama kalbėjimui ir klausymui pamokų metu. O skaitymas apsiriboja užrašytų žodžių atpažinimu, o rašymas - žodžių ar trumpų sakinių kopijavimu. Tad sąsiuvinyje pateikiamos užduotys skirtos šiems įgūdžiams ugdyti, o gudručiai galės rasti ir sudėtingesnių rašymo užduočių, kurios reikalauja prisiminti ir užrašyti žodžius arba sukurti trumpą tekstą (sakinius). Taip pat sąsiuvinyje pateikiamos užduotys moko kalbos mokymosi strategijų ir sekti savo mokymosi pažangą, vertinant, ką individualus vaikas jau gali parašyti ar perskaityti anglų kalba, pasitelkiant spėjimo iš konteksto, asociacijų ir indukcinio mąstymo būdus." Vilma Bačkiūtė
Muzika. "Muzikos pratybų sąsiuviniai papildo vadovėlio medžiagą. Juose pateiktos užduotys skirtos atlikti per pamokas. Kadangi per muzikos užsiėmimimus svarbiausia veikla yra muzikuoti, klausyti, analizuoti, tad pratybų sąsiuviniai neatsiejami nuo muzikos pavyzdžių klausymo. Daug užduočių skiriama melodinių, ritminių darinių atlikimui, klausymui, atpažinimui, paruošti klausymo testai. Atlikdami testus, mokiniai mokosi savarankiškai pasitikrinti savo atsakymus (užrašę atsakymą, dar kartą išgirsta tą patį darinį). Visos intonavimo, solfedžiavimo ir ritmavimo užduotys yra susijusios su dainomis, kurios yra pateiktos vadovėlyje. Rasite užduočių, susijusių su muzikos instrumentais, tempu, dinamika, artikuliacija, muzikos nuotaika. Galėsite kurti ir užrašyti savo ritmus, melodijas, taip pat pažaisti garsų, ritmų, dainų loto." Rasa Dikčienė, Darutė Pilibavičienė
€4,04

Istorijos vadovėlis 9 kl. 2 ... Mindaugas Tamošaitis

„Istorijos vadovėlis 9 klasei" (I, II dalys) yra vienas iš vadovėlių serijos
„Raktas" (V-X kl.) leidinių. Vadovėlyje pateikiama integruota Lietuvos
ir pasaulio istorija nuo XVII a. vidurio iki Pirmojo pasaulinio karo pabaigos.
Šiame integruotame vadovėlyje pirmą kartą plačiai pristatomos
temos apie žemaičių lituanistinį sąjūdį, Katalikų bažnyčią ir lietuvių tautinį
atgimimą, knygnešių laikus, lietuviškąją vargo mokyklą, Mažąją Lietuvą ir
lietuvių tautinį atgimimą, Lietuvos gyventojų migraciją XIX amžiuje. Atskirai
rašoma apie tautinius sąjūdžius Vidurio bei Rytų Europoje, antisemitizmą
ir žydų siekį sukurti savo valstybę Palestinoje XIX amžiuje. Siekiant
išryškinti Vakarų Europos ir JAV poveikį kitiems žemynams, imperializmo
laikotarpis pristatomas net trijose temose. Kadangi norima pateikti kuo
išsamesnį vaizdą, pasaulio istorijai skiriamose temose dažnai nurodomas
tiesioginis įvykių ryšys su Lietuva.

Vadovėlis, kurį sudaro 55 temos, yra dviejų dalių: I dalyje yra 26 temos,
II - 29. I dalis apima laikotarpį nuo Anglijos istorijos XVII-XVIII a.
pradžioje iki antisemitizmo ir žydų siekio sukurti savo valstybę Palestinoje
XIX amžiuje. II dalis pradedama Lietuvos istorija XIX a. pirmojoje pusėje
ir baigiama Pirmojo pasaulinio karo padariniais (1918 m.).
€12,47

Istorijos vadovėlis 10 kl. 2 Ramojus Kraujelis, Arūnas Streikus, Mindaugas Tamošaitis

„Istorijos vadovėlis 10 klasei" (I, II dalys) yra vienas iš vadovėlių serijos „Raktas" V-X klasėms
leidinių. Vadovėlyje pateikiama integruota Lietuvos ir pasaulio istorija nuo Pirmojo pasaulinio karo
pabaigos iki šių dienų. Atsižvelgiant į bendrojo lavinimo istorijos programos rekomendacijas
ir siekiant atskleisti Lietuvos vietą Europos ar net pasaulio kontekste, apie 40 proc. visos
vadovėlio medžiagos sudaro Lietuvos istorija. Norint moksleiviams pateikti kuo išsamesnį vaizdą, atsižvelgiant į naujausių mokslinių tyrimų tendencijas, pasaulio istorijai skirtose temose, kur tik įmanoma, išryškinamas tų
įvykių tiesioginis ryšys su Lietuva.

Vadovėlį, kurio apimtis 51 tema, sudaro dvi dalys: I dalyje yra 25 temos, II dalyje - 26 temos.
Pirmoji dalis apima laikotarpį nuo įvykių po Pirmojo pasaulinio karo (1918 m. pabaiga) iki Antro-jo pasaulinio karo pabaigos (1945 m.). Antroji dalis pradedama įvykiais, prasidėjusiais po Antrojo
pasaulinio karo (1945/1946 m.) ir baigiama šių laikų istorija.
€12,47

Po truputį. Pratybų sąsiuvinis M. Ramonienė, L. Vilkienė

Vadovėlis „Po truputį“ padės išmokti bendrauti lietuviškai - kalbėti ir rašyti, skaityti ir suprasti tekstus iš klausos. Jis skiriamas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos, tiks taip pat ir tiems, kurie jau anksčiau buvo pradėję, bet nepakankamai gerai išmokę vartoti kalbą.

Vadovėlis parašytas remiantis modernia komunikacine svetimųjų kalbų mokymo metodika. 3 vadovėlio knygos - mokinio knyga, pratybų knyga ir mokytojo knyga, 2 garso įrašų kasetės po truputį išmokys šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos, tarties, pagrindinių gramatikos ir žodyno dalykų, komunikacijos svarbiausiose gyvenimo situacijose.
€4,77

Po truputį. Mokinio knyga Meilutė Ramonienė ir Joana Pribušauskaitė, Loreta Vilkienė

Šis vadovėlis padės išmokti bendrauti lietuviškai - kalbėti ir rašyti, skaityti ir suprasti tekstus iš klausos. Jis skiriamas kitakalbiams, pradedantiems mokytis lietuvių kalbos, tiks taip pat ir tiems, kurie jau anksčiau buvo pradėję, bet nepakankamai gerai išmokę vartoti kalbą. Vadovėlis parašytas remiantis modernia komunikacine svetimų kalbų mokymo metodika. 3 vadovėlio knygos - mokinio knyga su kompaktine plokštele, pratybų sąsiuvinis, mokytojo knyga - padės išmokti šnekamosios ir rašytinės lietuvių kalbos, tarties, pagrindinių gramatikos ir žodyno dalykų, komunikacijos svarbiausiose gyvenimo situacijose.
€7,51
Nuo: €4,00 Iki: €21,00
4 21